Contact

Rotary BeLux Services

Wereldtentoonstellingslaan, 68

B - 1083 Brussel

Tel.:+32-(0)2/420.35.00

Fax: +32-(0)2/420.11.10

Rotary BeLux Services heeft tot doel, binnen het kader van Rotary International, een organisatorische dienstverlening te verzekeren aan de districten, clubs, Rotary-vzw’s en andere Rotaryentiteiten in België en het Groothertogdom Luxemburg, en dit op het vlak van interne communicatie, externe communicatie, vorming, bijstand bij financieel en administratief beheer, organisatie van bijzondere Rotary-evenementen en eerstelijnsondersteuning HARMONY.