A propos de nous

Le Rotary est une organisation mondiale de représentants du monde des affaires et des professions libérales, qui poursuit des objectifs de service, encourage l’éthique dans la vie professionnelle et des affaires et agit en faveur du «goodwill» et de la paix dans le monde.

Rotary wereldwijd

Er zijn 1.220.115 Rotariërs die tot meer dan 200 landen en geografische regio's behoren.

Het ledenbestand van een Rotaryclub is een dwarsdoorsnede van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen. Overal in de wereld komen de Rotaryclubs wekelijks bijeen. Ze zijn niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden.

Onze visie

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.

Het permanente Rotarymotto is: "Service above self."