Internationale Conventie 2019 - Hamburg 

31 mei - 5 juni 2019

Hamburg Conventie Center 

Vrijdag 31 mei 2019

Op het Rotary Peace Symposium, twee dagen voor de conventie, was dr. Denis Mukwege keynote speaker. Dr. Mukwege is Nobelprijswinnaar voor de Vrede en erelid van Rc Ath. Tijdens het tweedaagse symposium zochten de Rotariers innovatieve manieren om de vrede te promoten.

Ook Rotaracters uit de hele wereld kwamen samen op de Rotaract Pre-convention.

 

Zaterdag 1 juni 2019

Opening House of Friendship

Het House of Friendship is dit jaar zo groot dat het twee congreshallen omvat. Tal van vriendenkringen, actiekringen en andere Rotaryorganisaties hebben er opnieuw een plek gevonden. Het HOF werd geopend door RI-voorzitter Barry Rassin en Holger Knaack, die later deze week bevestigd zal worden als RI-voorzitter 2020-21. Ook een Duitse hiphopgroep en enkele levende “Hummel”-figuren luisterden de opening op.

Enkele weetjes:

Meer dan 90 jaar geleden werd in Hamburg de eerste Rotary club van Duitsland gesticht

- De conventie wordt al voor de 110de maal georganiseerd

- Aan de conventie nemen meer dan 25.000 deelnemers deel vanuit 170 landen / 200 regio's waar Rotary actief is

- Tijdens de vier dagen van de conventie worden meer dan 100 Breakout sessies georganiseerd

- In en rond Hamburg worden meer dan 1000 activiteiten georganiseerd 

- Mytaxi stort alle opbrengsten van taxiritten van en naar de Messehallen door naar End Polio Now

- In de haven van Hamburg ligt de Russische viermaster Sedov. Aan de masten wapperen gigantische End Polio Now-wimpels. Het schip is in 1921 gebouwd in Kiel en dient als opleidingsschip voor de Baltische vloot. Iedereen kon aan boord een rondleiding krijgen door kadetten.De opbrengst gaat uiteraard naar... End Polio Now.

 

Zondag 2 juni 2019

Opening van de Conventie

Rotaracters brachten de vlaggen van de 170 deelnemende landen op het podium. Voor het eerst was daar ook de vlag van Irak bij. In totaal kwamen meer dan 25000 Rotariers naar Hamburg. Het precieze aantal wordt bekend gemaakt tijdens de slotsessie.

 

 

 

 

De jonge Koreaan Sungbong Choi stal ieders hart met zijn interpretatie van Nella Fantasia, een compositie van Ennio Morricone. Sungbong werd wees op zijn derde en leefde als kind grotendeels op straat. In een aflevering van Korea's got Talent werd zijn zangtalent ontdekt. Dat werd het startpunt voor een professionele zangcarriere.

 

 

Jamal, een clubgenoot van Barry Rassin, verzorgde een life action painting sessie. In een mum van tijd maakte hij op het podium dit kleurrijke schilderij. Het zal in het House of Friendship geveild worden voor End Polio Now.

RI-voorzitter Barry Rassin feliciteerde eerst en vooral zijn opvolger Mark Maloney en zijn vrouw, die precies vandaag 40 jaar getrouwd zijn. Barry was het voorbije jaar 325 dagen op reis voor Rotary. Hij bezocht 67 landen. 'Op deze conventie eren we de basiswaarden van Rotary: verscheidenheid, service, integriteit, leiderschap en vriendschap.' Barry herhaalde het voornemen van de Board om tegen 30 juni 2023 30 procent vrouwelijke Rotariers te hebben, ook in leidende functies. Volgend jaar zetelen alvast zes vrouwen in de RI Board. Hij loofde ook het leiderschap van de Rotaracters, die hij omschreef als 'Rotary's Rock Stars'.

De volledige openingsspeech van Barry Rassin kan u hier terugvinden.

 

De reggaeband van Julien Believe sloot de openingssessie af met Caribische grooves. De hele zaal deinde mee met de opzwepende ritmes, wat uitmondde in een spontaan feestje.

 

Maandag 3 juni 2019

Dag 2 van de Conventie

De plenaire zitting van vandaag focuste op twee van Rotary's basiswaarden: leiderschap en integriteit. Sprekers van binnen en buiten Rotary stoffeerden deze thema's met hun succesverhalen.

De Duitse Rotariër dr. Pia Skarabis-Querfeld kwam als arts jaren geleden in contact met vluchtelingen die in Duitsland waren beland. Al gauw besefte ze dat die meer nodig hadden dan occasionele hulp. Daarom stichtte ze de ngo Medicin Hilft, die vrijwilligers inzet om hen medisch, psychologisch en sociaal bij te staan. Dankzij een Global Grant kon ze de organisatie beduidend uitbreiden. 'Werken met vrijwilligers vereist een heel eigen dynamiek. Ik moest aanvaarden om de volledige controle op te geven en taken toe te vertrouwen aan anderen. Belangrijk is ook dat alle vrijwilligers een taak krijgen die hun past. Dan vinden ze de nodige motivatie in henzelf.' Pia benadrukte ook het belang van vriendelijkheid en transparantie om optimale resultaten te bereiken.

'Onze waarden vormen het morele baken voor onze organisatie', stelde Rotary-CEO John Hewko.  In een context van falend internationaal leiderschap en beperkte openbare middelen riep hij de Rotariërs op tot pragmatisch optimisme. 'Leaders are made, not born', stelde hij. 'Laten we met onze visie anderen inspireren.' Het nieuwe strategisch plan, dat volgend jaar in werking treedt, kan daar zeker bij helpen. Hoofdlijnen daarin zijn: Increase impact, Expand our reach, Enhance engagement en Adapt. Een empirische studie door Johns Hopkins University toonde aan dat Rotary goed is voor 45 miljoen vrijwilligersuren per jaar. De economische waarde daarvan wordt geschat op 850 miljoen dollar.

 

Bij de voorstelling van de nieuwe RI-bestuurders waren het vooral de twee nieuwe vrouwelijke bestuurders (Johrita Solari en Stephanie Urchick, allebei uit de VS) die luid werden toegejuicht. Ook toekomstige RIPE Holger Knaack kreeg een groot aanmoedigingsapplaus. Vanaf juli zetelt ook de Nederlander Jan Lucas Ket in de Board.

De Amerikaanse auteur en coach Steve Farber gaf zijn visie op 'extreme leadership' : 'Teveel leiders streven naar erkenning en applaus, maar daar gaat het niet om. Goed leiderschap is gebaseerd op liefde, energie, durf en aantoonbare resultaten.' Hij riep op om liefde een centrale plaats te geven in het zakenleven, al lijkt dat op het eerste zicht wat ongewoon. Zijn centrale stelling luidt echter: 'Do what you love in service of people who love what you do.' 

'Grote leiders maken anderen groter dan henzelf' luidde een andere uitdagende stelling. Hij daagde alle aanwezigen uit om nog tijdens deze conventie minstens een persoon te noemen voor wie hij of zij voortaan als mentor zou optreden, met de ultieme bedoeling die persoon groter te maken dan zichzelf.

2018-2019 Board R.I.
Jan Lucas Ket en Milou Ket
Steve Farber

 

 

 

Twee veelbelovende jongeren werden door RI-voorzitter Barry Rassin onderscheiden met de Rotary Award of Honour. Paul Mushabo vluchtte uit Congo, zette een Rotaractclub op in een Oegandees vluchtelingenkamp en begon met steun van Rotary een succesvol bijenkweekproject. Phoenix Mac Laren is dan weer een bijzonder toegewijde Rotaractster. Ze slaagde erin het aantal Rotaracters in haar district (5050, half Amerikaans, half Canadees) op een jaar meer dan te verdubbelen.

 

Rotariër Tim Höttges is CEO van Deutsche Telekom. Hij wees erop dat het digitale tijdperk nieuwe uitdagingen stelt op ethisch gebied. Integer handelen beschouwt hij als een noodzakelijke voorwaarde voor innovatie en succes. 'Innovatie veronderstelt een open debatcultuur. Integriteit betekent dat daarbij iedereen kan opkomen voor zijn mening. In veel bedrijven lukt dat niet meer door het HIPPO-principe: dan volgt men blind de Highest Paid Person's Opinion.' Hij vergeleek Rotary met een blockchain, waarbij de kracht berust in het netwerk. 'Laten we ons echter niet afsluiten als een gesloten gemeenschap, maar open onze stem laten horen, ook in het digitale debat.'

 

Tot slot van de sessie kwam de Australiër Daniel Flynn aan het woord. Hij is een van de meest succesvolle ondernemers van het land, als oprichter van de sociale onderneming Thankyou. Die verdeelt water, voeding en verzorgingsproducten via supermarkten en stort alle winst door naar ontwikkelingsprojecten. Het kostte heel wat overtuigingskracht bij de retailers maar het bedrijf slaagde er ondertussen in zo'n 5,8 miljoen dollar te besteden aan water-, voedsel- en gezondheidsprojecten. Maar liefst 875 000 mensen kregen op die manier hulp.

 

In de namiddag worden er break out sessies georganiseerd, klik hier voor het volledige programma. Filmpjes en verslagen van deze sessies komen online op de website via rotary.org

 

DG Gilbert Denys (D.1620) aan het woord als panellid tijdens de sessie "Paul Harris Society: Rotary's fast growing donor group"

RC Rob Klerx (NL) over Rotaract in Nederland tijdens de sessie  "How far we've come in doubling Rotaract"

DGE Thierry Reip, PDG Emma Groenen, DRR Celine Royakkers en Celine Gerochristos zetelden in het panel van de sessie "Elevating Your Polio Momentum"

 

 

Dinsdag 4 juni 2019

Dag 3 van de Conventie

Service was het hoofdthema van de plenaire sessie van vandaag. Ondanks de hevige regenbuien was de conferentiehal flink volgelopen. In totaal zijn van de 36038 Rotaryclubs 3605 vertegenwoordigd in Hamburg, zo vernamen we tijdens de inleidende opmerkingen.

Voorzitster Brenda Cressey van de Rotary Foundation meldde dat sinds de invoering van de nieuwe toelagestructuur drie keer zoveel Global Grants uitgereikt zijn als voorheen. TRF heeft sinds kort een nieuwigheid ingevoerd voor noodhulp: de Disaster Relief Grants, die kunnen oplopen tot 25000 dollar. Eind mei stond de teller voor giften aan de Foundation op 331,9 miljoen dollar. Brenda omschreef een schenking aan TRF treffend als ‘the gift that keeps on giving’, omdat er zoveel duurzame resultaten mee geboekt worden.

 

Brenda zette ook een verdienstelijke Belg in de schijnwerpers. Professor Tom Sauer kreeg uit haar handen de Rotary Alumni Global Service Award uitgereikt (zie interview in het meinummer van Rotary Contact). Prof. Sauer studeerde met een Rotarybeurs aan Harvard en is nu gespecialiseerd in internationale politiek en nucleaire bewapening. Zijn oproep om kernwapens wereldwijd te bannen tegen 2045 (100 jaar na Hiroshima) kreeg een groot applaus. Hij bedankte uitdrukkelijk Rc Tessenderlo en D 1630 voor de steun bij de beursaanvraag en de nominatie.

 

Enkele aangrijpende getuigenissen toonden de diepgaande invloed aan die Interact en de jeugduitwisselingen kunnen hebben op jonge mensen. ‘De alumni van deze programma’s vormen het gedroomde dividend voor Rotary. Ze verspreiden onze waarden en boodschap’, klonk het. Interact is momenteel trouwens het snelst groeiende onderdeel van Rotary.

 

 

Gerd Muller, Duits minister voor Ontwikkelingssamenwerking, begroette de Rotariers in Hamburg en loofde hen voor hun wereldwijde inspanningen. Hij waarschuwde in zijn speech voor de gevolgen van de bevolkingsgroei en de klimaatopwarming. ‘Elke dag komen er wereldwijd 230 000 mensen bij. Op termijn is dat niet houdbaar. Daarom moeten we initiatieven tot familieplanning al onze steun verlenen. Investeren in de rechten en opleiding van vrouwen is daarbij cruciaal.’ Minister Muller was ook zeer opgetogen over de toekomstige benoeming van Holger Knaack als RI-voorzitter. Hij liet verstaan dat dit de samenwerking tussen de bondsregering en Rotary zeker ten goede zou komen. 

 

In een afsluitend panelgesprek liet Jeffrey Kluger, editor-at-large van Time Magazine, twee WHO-specialisten aan het woord over de poliobestrijding. Vooral in Afrika zijn de resultaten bemoedigend. In Nigeria is al 2,5 jaar geen besmetting met het wilde poliovirus meer vastgesteld. Het type 3-virus is al 6 jaar niet meer opgedoken. In Afghanistan en Pakistan heeft men nog steeds moeite om alle kinderen te bereiken. Daar probeert men nu nieuwe strategieën toe te passen. 

 

In de namiddag worden er break out sessies georganiseerd, klik hier voor het volledige programma. Filmpjes en verslagen van deze sessies komen online op de website via rotary.org

Wim Leerman (Rc Geraardsbergen, D.2170) aan het woord als panellid tijdens de sessie "The Future of Rotary"

Herman Siebens (BE) was een van de sprekers op de sessie "Education and Avoiding Intercultural Conflict Using Rotarian Ethics"

 

Woensdag 5 juni 2019

Dag 4 van de Conventie

Nog voor de plenaire sessie vandaag aanving, overhandigde CEO Eckhart Diepenhorst van Mytaxi de opbrengst van alle ritten van en naar de Hamburg Messe: 70 000 euro. Dit bedrag wordt verdeeld over drie Duitse Rotaryprojecten.

Vriendschap en diversiteit waren de Rotarywaarden die vandaag in de schijnwerpers stonden. ‘Onze onderlinge vriendschap houdt ons gemotiveerd. We delen dezelfde waarden en slagen er daardoor in op korte tijd diepgaande contacten te leggen.’

Vier Rotariers maakten dit concreet met hun verhalen over oude of nieuwe Rotaryvriendschappen die een groot verschil maakten in hun leven. Van ondergelopen kelders tot verloren paspoorten, telkens kon het Rotarynetwerk een oplossing bieden. ‘Ons lidmaatschap van Rotary is vergelijkbaar met onze huwelijksgeloften: we zijn er voor elkaar in goede en kwade dagen’, zei de Australische Jennifer Scott. Haar clubgenoten bleken een grote steun toen ze kanker moest overwinnen. Ook gewezen RI-voorzitter Ravi Ravindran getuigde over hoe hij dankzij Rotary is kunnen worden wie hij is. ‘Mijn bedrijf kwam na drie jaar in financiële moeilijkheden. Geen enkele bank wou een lening toestaan. Een bankier in mijn club had echter vertrouwen in mij en leende me het nodige geld.’ Vandaag staat Ravi aan het hoofd van een wereldspeler in de theesector. 

 

 


 

 

De meest flamboyante presentatie van de dag mocht de Britse Rotaracter Chris Wells op zijn naam schrijven. Als jonge, afgestudeerde twintiger had hij moeite zijn plek te vinden in de samenleving. Hij ontmoette een Rotarier die hem voorstelde een Rotaractclub te beginnen. Dat hielp Chris zijn depressie te overwinnen. Als een volleerd standup comedian – en met een hilarische PowerPoint-presentatie – pakte Chris de zaal helemaal in. We hielden er zelfs een neologisme aan over: ‘dogoodery’, zijn omschrijving van Rotary’s core business (‘doing good’).

 

 

 

Lark Doley, voorzitster van Toastmasters International, mocht een nieuw partnerschap aankondigen tussen Rotary en haar organisatie. Toastmasters probeert de communicatie- en leiderschapskwaliteiten van haar leden te vergroten, met de nadruk op spreken in het openbaar. De organisatie telt 360 000 leden in 143 landen (waarvan 52% vrouwen). Dankzij Toastmasters kunnen Rotariers en Rotaracters via een online traject hun Rotaryverhaal beter leren vertellen. Betere communicatieve vaardigheden dragen ook bij tot meer zelfvertrouwen, en meer impact als leidinggevende. 


Het Egyptische parlementslid Marianne Amir Azer, tevens communicatiespecialiste, gaf haar visie op diversiteit. ‘Diversiteit veronderstelt respect voor onderlinge verschillen. Dat is een goed beginpunt, maar ik zou willen vragen een stap verder te gaan. Inclusie staat voor een zinvolle wisselwerking met de ander. Diversiteit betekent dat je uitgenodigd wordt op een feestje, inclusie dat men je ook ten dans vraagt.’

Tot slot kwam de Zuid-Afrikaanse Thato aan het woord. Zij is de oprichtster van de Rethaka Foundation, die plastic zakjes upcyclet tot volwaardige boekentassen. Dankzij een ingebouwd lampje op zonne-energie kunnen de schoolkinderen ’s avonds hun huiswerk maken. Zij heeft momenteel acht mensen in vaste dienst. Sinds 2013 zijn er in heel Afrika al 30 000 van deze innovatieve boekentassen verdeeld. Het leverde Thato ook een ontmoeting met Bill Gates op. ‘Profit as a consequence of doing good’, luidt haar motto. 

 

Op het einde van de sessie werden alle medewerkers nog eens extra in de bloemetjes gezet door RI voorzitter Barry Rassin

 

De slotceremonie werd op gang getrokken door het Sloveense a capella-koor Perpetuum Jazzile. De 30 jonge zangers brachten eigenzinnige bewerkingen van muziek van onder meer Queen, ABBA en Toto.


Holger Knaack, nu officieel genomineerd RI-voorzitter, bracht eerst en vooral een eerbetoon aan Sushil Gupta, die door ziekte zijn mandaat niet zal kunnen opnemen. Knaack wordt de eerste Duitse RI-voorzitter uit de geschiedenis. ‘Mijn leven is van dag op dag helemaal veranderd. Maar ik wil deze kans met beide handen aangrijpen.’ De verdere promotie van Rotaract ziet hij als een hoofdtaak. ‘Eerlijk gezegd: voor mij is er geen verschil tussen een Rotarier en een Rotaracter. We behoren tot dezelfde Rotaryfamilie.’ 

 

Inkomend RI-voorzitter Mark Maloney (bijgenaamd de Popcorn King, naar zijn functie bij een lokaal festival) stelde zijn familie voor en riep de Rotariers op zich open te stellen voor verandering. ‘We moeten Rotary niet alleen groter maken, maar ook meer divers en gezinsvriendelijk. In mijn ogen moet een leidinggevende functie bij Rotary combineerbaar blijven met een professionele activiteit.’


Barry Rassin was verheugd te kunnen melden dat er dit jaar liefst 1049 Rotaractclubs zijn bijgekomen – een resultaat waar Rotary jaloers mag op zijn. Hij bood ons een blik op zijn Twitter-account, om de vele Rotaryprojecten te tonen die hij de voorbije maanden bezocht. Bijzondere aandacht vroeg hij daarbij voor HANWASH, een actie die tegen 2030 heel Haïti wil voorzien van zuiver water. 

Op het einde van zijn toespraak werd de vlag van RI voorzitter officieel overhandigd aan inkomend president Mark Maloney.

 

Vooraleer de slotbel luidde, bouwden de conventiegangers nog een tropisch feestje op de tonen van  ‘Baha Men’. Dat feestje wordt ongetwijfeld voortgezet op de RI-conventie 2020, van 6 tot 10 juni in Honolulu (Hawaï). 

 

 

Photo credits: DGE Thierry Reip, Sabine Meinert, Evi Torfs, Mike Thorn & Rotary International