• RBS oproep kandidatuur CEO

RBS oproep kandidatuur CEO

De vzw Rotary Belux Services (RBS) is misschien niet zo goed bekend bij de gemiddelde Rotariër, maar zij speelt een belangrijke rol in de werking van onze Rotaryclubs in België en Luxemburg.

De statuten van deze vzw voorzien in een functie ‘gedelegeerd bestuurder’, of noem het een ‘dagelijks bestuurder’, een ‘CEO’, een ‘General Manager’ of wat u wil. Dit is iemand die een deel van zijn/haar vrije tijd wil wijden aan de goede dagelijkse werking van de vzw, die drie mensen in dienst heeft, de licentie van Rotary International voor het uitgeven van het BeLux-maandblad bezit, het contract met het computersysteem Polaris beheert, enz.

PDG 2170 Ludo Van Helleputte heeft deze functie jarenlang waargenomen, maar zal ze op 1 juli van dit jaar neerleggen. Daarom openen we hier de vacature voor deze (onbezoldigde) functie.

Een taakomschrijving vind je in artikel 4 van ons Intern Reglement:

De gedelegeerd bestuurder (CEO) staat in voor het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij/zij volgt daarbij de beslissingen en richtlijnen op van de raad van bestuur. Tot het dagelijks bestuur behoren ook de administratieve taken die zonder tussenkomst van de raad van bestuur kunnen worden uitgevoerd.

Zo omvat het dagelijks bestuur:

-       beheer van de roerende en onroerende goederen van de vereniging;

-       de jaarlijkse investeringsvoorstellen aan de raad van bestuur en de uitvoering van de goedgekeurde investeringen;

-       het jaarlijkse budgetvoorstel aan de raad van bestuur evenals de budgetbewaking en de opvolging van de rekeningen, zulks in overleg met de penningmeester van de vereniging;

-       het personeelsbeleid met daarbij aanwerving en ontslag van werknemers, de vaststelling van hun loon en andere vergoedingen;

-       de vaststelling van eventuele vergoedingen aan occasionele en/of vrijwillige medewerkers;

-       het onderhandelen van overeenkomsten en contracten met leveranciers;

-       het voorleggen, minstens halfjaarlijks, van een werkingsverslag aan de raad van bestuur;

-       de publicatie van documenten aangaande de vereniging evenals van de beslissingen van de raad van bestuur.

Al deze taken worden steeds uitgevoerd volgens de richtlijnen van de raad van bestuur.

Om het wat concreter te maken: alle dingen die in een vereniging algemene opvolging vergen en om ondersteuning vragen:

-       personeel: planning, organisatie, lonen, evaluatiegesprekken, sociaal secretariaat opvolgen…;

-       financiën: facturen in en uit, jaarrekening (samen met onze penningmeester en externe boekhouder);

-       IT: opvolging en oplossen van problemen (interfaces, bijsturen van data,…), bewaken van onze Rotary-domeinnamen en het gebruik ervan;

-       facilities: onze kantoren zijn onze eigendom;

-       inhoudelijk: advies geven bij het formuleren van antwoorden aan vragen van Rotariërs. Hierbij dient gezegd dat de dagelijks bestuurder, net zomin als de voorzitter van de vzw, zich bezig houdt met de inhoudelijke content van ons maandblad: dat is de taak van het redactiecomité onder toezicht van de ‘advisory board’.

U merkt het: het is een veelzijdige functie waarbij men zijn engagement als Rotariër en zijn ervaring als manager voor 100% ten dienste kan stellen van de organisatie waarvan men lid is.

Als u zich aangesproken voelt of bij interesse nog verdere vragen heeft, gelieve dan contact op te nemen met Ludo Van Helleputte. U kan hem bereiken via 0476 49 50 04 en ludo.van.helleputte@pandora.be . Ludo zal u graag meer toelichting geven bij de taken en verantwoordelijkheden en u assisteren om uw eventuele kandidatuur aan het bestuursorgaan voor te leggen. Interesse? Geef ons best vandaag nog een seintje...

 

Bart Purnal

Voorzitter Rotary Belux Services vzw


Terug naar het nieuwsoverzicht